Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

przemysLENiA
18:19
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamalinowowa malinowowa

May 27 2018

przemysLENiA
10:47
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viahappykokeshi happykokeshi

April 04 2018

przemysLENiA
13:24
0466 732c
Reposted from4777727772 4777727772 viabudas budas

March 18 2018

przemysLENiA
09:22
przemysLENiA
09:16
7814 ca92 500
Reposted fromrawecka rawecka viahappykokeshi happykokeshi

March 17 2018

przemysLENiA
09:45
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

March 08 2018

14:57

March 04 2018

przemysLENiA
12:04
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viaHoHo HoHo
12:03
1601 0f92
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
przemysLENiA
12:01
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski

February 14 2018

przemysLENiA
10:41
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viaHoHo HoHo

February 13 2018

przemysLENiA
10:04
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?

December 20 2017

przemysLENiA
14:01
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viavanillenoire vanillenoire

November 26 2017

przemysLENiA
11:56
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
przemysLENiA
11:54
Chciałabym czuć się dobrze w towarzystwie ludzi.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaHoHo HoHo

November 19 2017

przemysLENiA
11:53
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viaeazyi eazyi

November 12 2017

przemysLENiA
11:18
3574 82d0
Reposted fromSecret-Obsession Secret-Obsession
przemysLENiA
11:01

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
przemysLENiA
11:01
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viacomiendolirica comiendolirica
przemysLENiA
10:59
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viahappykokeshi happykokeshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl