Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

przemysLENiA
10:41
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viaHoHo HoHo

February 13 2018

przemysLENiA
10:04
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?

December 20 2017

przemysLENiA
14:01
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viavanillenoire vanillenoire

November 26 2017

przemysLENiA
11:56
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
przemysLENiA
11:54
Chciałabym czuć się dobrze w towarzystwie ludzi.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaHoHo HoHo

November 19 2017

przemysLENiA
11:53
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viaeazyi eazyi

November 12 2017

przemysLENiA
11:18
3574 82d0
Reposted fromSecret-Obsession Secret-Obsession
przemysLENiA
11:01

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
przemysLENiA
11:01
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viacomiendolirica comiendolirica
przemysLENiA
10:59
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viahappykokeshi happykokeshi
przemysLENiA
10:52
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viaeazyi eazyi
10:51
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viahappykokeshi happykokeshi
przemysLENiA
10:51
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahappykokeshi happykokeshi

November 04 2017

przemysLENiA
12:36
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaowca owca
przemysLENiA
12:28
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaeazyi eazyi
przemysLENiA
12:23
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viacomiendolirica comiendolirica
12:23
(…) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq “Interwencje 2”
przemysLENiA
12:23
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viacomiendolirica comiendolirica
przemysLENiA
12:21
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaowca owca
przemysLENiA
12:21
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaowca owca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl