Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2020

przemysLENiA
22:38
0809 7c4a 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaeazyi eazyi
przemysLENiA
22:38
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeazyi eazyi

February 16 2020

przemysLENiA
21:31

December 28 2019

przemysLENiA
18:38
9104 dbc9 500
Reposted fromstroschek stroschek viasucznik sucznik

December 09 2019

przemysLENiA
21:09
7179 4246
Reposted fromRowena Rowena

April 25 2019

przemysLENiA
20:15
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko

March 06 2019

przemysLENiA
20:38
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaLuukka Luukka
przemysLENiA
20:29
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak

February 19 2019

przemysLENiA
17:47
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

February 06 2019

przemysLENiA
21:08
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
przemysLENiA
21:07
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viacomiendolirica comiendolirica

June 12 2018

przemysLENiA
18:19
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamalinowowa malinowowa

May 27 2018

przemysLENiA
10:47
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viahappykokeshi happykokeshi

April 04 2018

przemysLENiA
13:24
0466 732c
Reposted from4777727772 4777727772 viabudas budas

March 18 2018

przemysLENiA
09:22
przemysLENiA
09:16
7814 ca92 500
Reposted fromrawecka rawecka viahappykokeshi happykokeshi

March 17 2018

przemysLENiA
09:45
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

March 08 2018

14:57

March 04 2018

przemysLENiA
12:04
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viaHoHo HoHo
12:03
1601 0f92
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl