Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

przemysLENiA
11:54
Chciałabym czuć się dobrze w towarzystwie ludzi.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaHoHo HoHo

November 19 2017

przemysLENiA
11:53
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viaeazyi eazyi

November 12 2017

przemysLENiA
11:18
3574 82d0
Reposted fromSecret-Obsession Secret-Obsession
przemysLENiA
11:01

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
przemysLENiA
11:01
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viacomiendolirica comiendolirica
przemysLENiA
10:59
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viahappykokeshi happykokeshi
przemysLENiA
10:52
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viaeazyi eazyi
10:51
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viahappykokeshi happykokeshi
przemysLENiA
10:51
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahappykokeshi happykokeshi

November 04 2017

przemysLENiA
12:36
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaowca owca
przemysLENiA
12:28
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaeazyi eazyi
przemysLENiA
12:23
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viacomiendolirica comiendolirica
12:23
(…) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq “Interwencje 2”
przemysLENiA
12:23
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viacomiendolirica comiendolirica
przemysLENiA
12:21
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaowca owca
przemysLENiA
12:21
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaowca owca
12:04
1232 ffc6 500

butteryplanet:

papilio demoleus! my favourite butterfly, so tiny and cute, we became friends

our cinemagraphs on instagram: @kitchenghosts

Reposted fromcroiea croiea viaHoHo HoHo

October 29 2017

przemysLENiA
10:52
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham
przemysLENiA
10:52
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
przemysLENiA
10:42
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl